català | español
Transports Bernadet
Àrea Clients
AVÍS LEGAL
TERMES I CONDICIONS D'ÚS
Dades del responsable de www.transportsbernadet.com

Titular:
TRANSPORTS BERNADET, S.A.

C.I.F.:
A 58359803

Adreça:
Pol. Ind. La Barquera, C/ Barquera, 2 - 08786 Capellades - (BCN)

Contacte:
Telf..: 93 801 00 08

E-mail:

Dades Registrals de la Societat:
Registre Mercantil de Barcelona Volum 23279, Foli 189, Fulla nº B-12445.

Política de Protecció de Dades de Caràcter Personal ( LOPD )

TRANSPORTS BERNADET, S.A., en compliment de la legislació vigent de Protecció de Dades de Caràcter Personal, estableix mitjançant aquest document la seva Política de Protecció de Dades de Caràcter Personal, accessible a tots els seus clients i usuaris de la seva Web.

Els fitxers als quals s'incorporen les dades de caràcter personal i als quals són d'aplicació la present "Protecció de Dades de Caràcter Personal", són titularitat de TRANSPORTS BERNADET, S.A., amb domicili a Pol. Ind. La Barquera, C/ Barquera, 2 - 08786 Capellades - (BCN)

TRANSPORTS BERNADET, S.A. recollirà les Dades de caràcter Personal dels usuaris, mitjançant impresos i/o formularis web. A més TRANSPORTS BERNADET, S.A. garanteix que les dades de caràcter personal recollits són necessaris i no són excessius, sempre en relació dels fitxers creats i la seva finalitat corresponent.

La complementació d'aquests impresos i/o formularis suposarà el consentiment exprés dels seus titulars que les dades de caràcter personal recollits siguin incorporats als fitxers el manteniment dels quals i tractament ho realitza TRANSPORTS BERNADET, S.A. garantint al seu titular que les dades de caràcter personal facilitats són veritables i fent-se responsable de comunicar qualsevol modificació. El manteniment, el tractament i la ubicació és en la seu de TRANSPORTS BERNADET, S.A.

En compliment amb la normativa vigent en Política de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'existència i les característiques dels fitxers anteriorment descrits han estat inscrits i registrats en el Registre General de l'Agència de Protecció de Dades Estatal.

La recollida i tractament de les dades de caràcter personal per TRANSPORTS BERNADET, S.A. té com finalitat la creació o manteniment de la relació contractual establerta amb l'usuari i/o client, així com la gestió, administració, prestació, ampliació i millora dels serveis prestats. Així mateix, TRANSPORTS BERNADET, S.A. i les empreses del seu grup empresarial que representa, tractarà les dades recaptades per a l'enviament d'informació promocional relativa als seus propis serveis.

Els titulars de les dades tenen, en virtut de la normativa vigent, la facultat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició respecte de les dades de caràcter personal recollits en els fitxers mantinguts perTRANSPORTS BERNADET, S.A. Aquests drets són els següents:

  • Dret d'Accés.
  • Dret de cancelació.
  • Dret de rectificació per dades inexactes i errònies.

El titular de les dades podrà dirigir-se al Responsable del Fitxer per escrit i sol·licitar d'aquest l'exercici de qualsevol dels seus drets. El Responsable del Fitxer comprovarà la identitat del titular mitjançant fotocòpia del seu DNI, i notificarà la informació sol·licitada en el termini establert per la legislació aplicable a cada moment.

Les dades del Responsable del Fitxer són els següents:

TRANSPORTS BERNADET, S.A.
Pol. Ind. La Barquera, C/ Barquera, 2 - 08786 Capellades - (BCN)-

TRANSPORTS BERNADET, S.A. ha adoptat els nivells de seguretat requerits per la normativa vigent per a una correcta protecció de les Dades de caràcter Personal recaptats i tractats, imposant totes les mesures tècniques i estructurals oportunes al seu abast per a prevenir la integritat i seguretat de la informació continguda en els fitxers, de manera que s'eviti la pèrdua, ús indegut, modificació, destrucció, accés no autoritzat i robatori de les dades de caràcter personal facilitats, tant provinguin de l'acció humana com del mitjà natural.

Conforme al Reial decret 944/1999, les mesures adoptades amb l'objecte de la protecció dels fitxers on consten les dades han estat establertes en el Document de Seguretat, subscrit per TRANSPORTS BERNADET, S.A.

TRANSPORTS BERNADET, S.A. es reserva el dret a modificar la present Política de Protecció de Dades de Caràcter Personal amb l'objectiu d'adaptar-la a les novetats legislatives o jurisprudencials, així com a les quals poguessin derivar-se de codis tipus existents en la matèria o per motius corporatius. Els usuaris seran responsables de revisar aquesta Protecció de Dades de Caràcter Personal periòdicament per a informar-se dels canvis realitzats.

Copyright i propietat industrial.

La propietat industrial compren:

.: Els models d'utilitat (Llei, 11/1986, de 20 de març, de patents)
.: Les marques, logotips i altres signes distintius (Llei 17/2001, de 7 de desembre, de marques)
.: Els models, esquemes i dibuixos industrials.
.: Les patents (Llei 11/1986, de 20 de març, de patents)

Els textos, imatges, animacions, dissenys i arquitectures de la informació digital continguts en aquest web són propietat exclusiva d'Empresa o dels seus llicenciats. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, magatzematge o comunicació pública total o parcial, han de tenir el consentiment exprés d'Empresa.

Llei de protecció de dades (LOPD)

En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter personal, li vam informar que, introduint dades és qualsevol formulari d'aquest lloc, les seves dades personals quedaran incorporats i seran tractats en els fitxers d'Empresa, amb la finalitat d'informar i atendre les seves demandes, protegint aquestes dades de terceres persones que no tinguin el seu consentiment exprés. Al seu torn, li informem de la possibilitat d'exercir el dret d'accés, rectificació o cancel·lació de les seves dades de caràcter personal enviant un missatge a "info@transportsbernadet.com" o dirigint-se per carta a "Pol. Ind. La Barquera, C/ Barquera, 2 - 08786 Capellades - (BCN)".

No responsabilitat dels continguts de tercers.

L'empresa no es fa responsable dels continguts que puguin aparèixer en els llocs web de tercers amb els quals s'enllaça des d'aquest lloc, ni de les dades que en ells es puguin sol·licitar.

E-mail: