SERVEIS
LOGÍSTICS

L'evolució integral

Evolucionem els serveis integrals logístics.

Bernadet Logístics disposa d’instal·lacions logístiques ubicades de forma estratègica per abastir als diferents clients que tenim en el mínim temps possible.

Els nostres magatzems i instal·lacions d’última generació, situats a Capellades i Òdena, amb molls de càrrega i descàrrega, amb tots els mitjans necessaris per a la preparació de mercaderies, per tots els lliuraments i/o recepcions que es precisin, fins i tot preparats per a Servei “JIT” i “CROSS-DOCKING”.

La tecnologia és el nostre gran aliat, disposem de les solucions informàtiques, per saber via intranet els estocs en temps real de l’estat dels seus productes, càrregues, descàrregues, moviments de mercaderies en els nostres magatzems i inventaris d’estocs.

• Abastim a la indústria de l’automoció.
• Traçabilitat de la mercaderia a tots els nivells.
• Sistemes d’emmagatzematge i manipulació propis.
• Gestió d’embalatges.
• Projectes logístics de traçabilitat per a la integració en cadena de subministraments.
• Descàrregues / càrregues d’emergència.