SERVEIS
LOGÍSTICS

L'evolució integral

Evolucionem els serveis integrals logístics.

Bernadet Logístics disposa d’instal·lacions logístiques ubicades en punts estratègics per abastir als diferents clients en el menor temps possible.

Els nostres magatzems i instal·lacions d’última generació, situats a Capellades i Òdena, disposen de molls de càrrega i descàrrega alhora que tots els mitjans necessaris per la preparació de mercaderies amb la finalitat de dur a terme tots els lliuraments i/o recepcions que es precisin. Així mateix, emprant mètodes com ara el Servei “JiT” i el “CROSS-DOCKING”.

La tecnologia és el nostre gran aliat, disposem de les eines informàtiques, per saber via intranet els estocs en temps real, l’estat dels seus productes, càrregues, descàrregues, moviments de mercaderies en els nostres magatzems i/o inventaris.

• Abastim a la indústria de l’automoció.
• Traçabilitat de la mercaderia a tots els nivells.
• Sistemes d’emmagatzematge i manipulació propis.
• Gestió d’embalatges.
• Projectes logístics de traçabilitat per a la integració en cadena de subministraments.
• Càrregues i descàrregues d’emergència.