Més de 150 anys en el sector de la logística i el transport.

Respecte, Il·lusió, Passió, Constància i Innovació.

Tenir tota la informació necessària en temps real.

Operador logístic integral tecnològic i sostenible.

Noves instal·lacions de 5.500 m² a Castellolí

La garantia de l’experiència

Ja fa més de 150 anys, que els objectius de TRANSPORTS BERNADET són garantir la seguretat del remitent alhora que assegurar-nos la satisfacció del destinatari. Tanmateix, un dels factors més transcendentals, és permetre al client saber que el material emmagatzemat es troba en mans segures.

Destacar, que una de les nostres obsessions és assolir la màxima eficàcia alhora de realitzar les entregues als clients, responent a totes les seves necessitats sense esperes ni desperfectes.

Una de les claus per al nostre creixement és degut a les nostres relacions de llarga durada amb els nostres clients, basades en la confiança, la il·lusió, la passió, la innovació, i més important, en els projectes comuns i els valors que es volen transmetre.

SABER-NE MÉS...

Logistica de qualitat amb
Transports integrals

Notícies
per estar al dia